גדר רשת

גידור אתרי בנייה

אתרי בנייה עלולים לסכן את העובדים ואת העוברים ושבים. כדי להגן על הציבור, החוק מחייב לבנות גדרות מסביב לאתרי הבנייה. יש סוגים שונים של גדרות, את