התקנת שערים לחניה

Booking.com

השער שמגן על החניה שלכם

  החניה היא אחד המקומות החשובים, ויש שיגידו הנדירים למדיי, המצויים במדינתנו. כשמצוקת החניה הולכת וגוברת במדינה הקטנה, נוצר הצורך לשמור חניות למקרים מיוחדים. שערים לחניה